Tevredenheidspeiling ouders


Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij, overeenkomstig de verplichtingen van de inspectie, wederom een ouder – en leerling tevredenheidsonderzoek uitgezet in de periode 31 maart t/m 13 april 2017.

Wij doen dit met de professionele module die is toegevoegd aan ons administratiepakket Parnassys. Die is u vast wel bekend omdat u ook gebruik maakt van het ouderportaal van Parnassys. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.
Op vrijdag 31 maart werd u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. In die mail staat de link naar de vragenlijst. Na 13 april 2017 zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken. 

Wilt u alstublieft de moeite nemen om de lijst voor ons in te vullen? Alvast heel veel dank! 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Update van Johan Bond (Toegevoegd op 27-08-2019)
Zomer lezen (Toegevoegd op 22-06-2019)
Schoolmaatschappelijk werker (Toegevoegd op 23-07-2018)
Bibliotheek / Servicepunt Kofschip (Toegevoegd op 12-04-2018)
Gezonde school (Toegevoegd op 17-05-2017)
Havenloop (Toegevoegd op 03-05-2017)
Plan nieuw schoolplein (Toegevoegd op 03-05-2017)
Dankbrief comité Vastenactie (Toegevoegd op 03-05-2017)
Gewijzigde lestijden op Koningsdag (Toegevoegd op 14-04-2017)
Koningsdag voor groep 7/8 (Toegevoegd op 14-04-2017)
Meer nieuws...