Home / Onze school / Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling


Onze school heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

1. Signalen in kaart brengen.
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.
3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.nji.nl  (werken met de meldcode).
Voor vragen kunt u terecht bij de directie.

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. De meldcode is te vinden op www.meldcode.nl